Born on the 24th of May and loves ice cream, chocolates, and hugs."The only real failure in life is the failure to try"

“Maraming tao diyan ang handang magmahal sayo. Hindi lang makapasok. Dahil sarado ang puso mo.”

—   Rhadson Mendoza a.k.a. matabangutak